WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Copyright © 2019 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Zakrzówku                                                                               Realizacja Michał Łuszczak

Przywykliśmy już do tego, że jeżeli ktoś nam dokuczy, zajdzie za skórę, czujemy się pokrzywdzeni - uważamy za swój święty obowiązek napaść na tego, który nas napada, i to w imię sprawiedliwości.

   Zapominamy, że jesteśmy chrześcijanami, a od chrześcijanina wymaga się heroizmu. 

    Jednak nawet jeśli- zgodnie z naszymi przyzwyczajeniami i pogańskim przekonaniem - tupiemy na tych, którzy na nas tupią, wrzeszczymy na tych, którzy na nas wrzeszczą w imię rzekomej sprawiedliwości, starajmy się chociaż zrozumieć, że od nas wymaga się czegoś więcej. 

     Ze złem trzeba walczyć, bo zło nie tylko uderzy w prawy 

i lewy policzek, ale może i głowę razem z policzkami oderwać. 

     Jeżeli walczymy ze złem złością, gniewem, wrzaskiem, to zło się jeszcze powiększa i mnoży się jak myszy. Mamy walczyć miłością i cierpliwością. Mamy atakować dobrem. Dobro ma stać się agresorem. 

 ks. Jan Twardowski, Myśli na każdy dzień

Modlę się, Boże, żarliwie,
Modlę się, Boże, serdecznie:
Za krzywdę upokorzonych,
Za drżenie oczekujących,
Za wieczny niepowrót zmarłych,
Za konających bezsilność,
Za smutek niezrozumianych,
Za beznadziejnie proszących,
Za obrażonych, wyśmianych,
Za głupich, złych i maluczkich,
Za tych, co biegną zdyszani
Do najbliższego doktora,
Za tych, co z miasta wracają
Z bijącym sercem do domu,
Za potrąconych grubiańsko,
Za wygwizdanych w teatrze,
Za nudnych, brzydkich, niezdarnych,
Za słabych, bitych, gnębionych,
Za tych, co usnąć nie mogą,
Za tych, co śmierci się boją,
Za czekających w aptekach
I za spóźnionych na pociąg,
- ZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ŚWIATA,
Za ich kłopoty, frasunki,
Troski, przykrości, zmartwienia,
Za niepokoje i bóle,
Tęsknoty, niepowodzenia,
Za każde drgnienie najmniejsze,
Co nie jest szczęściem, radością,
Która niech ludziom tym wiecznie
Przyświeca jeno życzliwie -
Modlę się, Boże, serdecznie,
Modlę się, Boże, żarliwie!

 Julian Tuwim "Litania"