1465302926.jpg

"W największej tęsknocie człowieka wierzącego i niewierzącego, ochrzczonego i nieochrzczonego, kryje się tęsknota za ludzkim sercem Boga, za Chrystusem.

(...)W naszej najgłębszej tęsknocie za miłością jest zawsze tęsknota za Chrystusem i Jego czułym ludzkim sercem, będącym jednocześnie Sercem Bożym."

ks. Jan Twardowski

paper-1074136_1920.jpg
Słowo na dziś

Mk 4, 35-41

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.

A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.

Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»

_DSC1652.jpg

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELE I ŚWIĘTA

godz. 7:00, 8:30, 10:00, 12:00, 16:00

 

DNI POWSZEDNIE

godz. 7:00, 7:30, 8:00 

           18:00 (okolicznościowe)

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

Dni powszednie-18:00

Niedziele-16:00

KANCELARIA

DNI POWSZEDNIE

godz. 8:30-9:30 i 17:00-18:00

Nowe galerie