top of page

           Historia Parafii

 

           Parafia powstała prawdopodobnie na początku XVI w. Jej fundatorem było opactwo cysterskie z Koprzywnicy, któremu tutejszą ziemię ofiarował jeszcze w XIII w. komes Paweł z Samborca. Zakonnicy pełnili posługę w świątyni zakrzowieckiej aż do początków XIX w. (w parafii stale rezydował jeden duszpasterz cysterski).

           Już na progu XVII w.istniała tu szkoła parafialna, a wzmianka z XVIII w. wspomina o istnieniu szpitala dla ubogich. Po kasacie klasztoru koprzywnickiego majątek nabył w 1819 r. rosyjski generał Teodor Trepow,  a następnie ks. Adam Czartoryski. W 1825 r. złączono grunta parafialne (na podstawie umowy między proboszczem, ks. Olszańskim, a księciem Czartoryskim), tak iż odtąd majątek parafialny stanowiło 150 mórg ziemi. Biblioteka parafialna, która funkcjonowała tu w okresie międzywojennym uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej.

           Dawniej parafia należała do dekanatu chodelskiego, a od II połowy XIX w. do janowskiego, w 1918 r. weszła w skład kraśnickiego, zaś 19 III 1986 r. utworzono nowy dekanat zakrzowiecki. W 1993 r. parafia stała się macierzystą dla nowego ośrodka par. w Sulowie.

           Cmentarz grzebalny istnieje od 1805 r. W latach 1982-1985 został wzniesiony nowy budynek plebanii. Archiwum parafialne przechowuje m.in. metryki ślubów, chrztów i zgonów od 1797 r., księgę wizytacji kanonicznych z XX w., kronikę od 1921 r.

           Pierwsza świątynia drewniana została wzniesiona dzięki fundacji opata koprzywnickiego Mikołaja Luborackiego na początku XVI w. Następne kościoły- w II połowie XVII w. i w 1793 r. (fundowane również przez opatów koprzywnickich). Ten ostatni spłonął w 1847 r. Obecnie istniejący kościół pw. św. Mikołaja, został wzniesiony w latach 1851-1853. W XIX i XX w. wielokrotnie restaurowany.               Budynek murowany z kamienia i cegły, otynkowany, jednonawowy, z kasetonowym stropem. Przy prezbiterium zakrystie, na frontonie czworoboczna wieża. Wewnątrz 5 ołtarzy drewnianych, w głównym 2 figury i obrazy; Matki Bożej Częstochowskiej i Trójcy Przenajświętszej. Po prawej stronie nawy znajdują się ołtarze: Przemienienia Pańskiego i św. Mikołaja, zaś po lewej - Pana Jezusa Ukrzyżowanego i św. Józefa. Posadzka kościoła marmurowa.

           Obok kościoła znajduje się dzwonnica wybudowana w 1959 r. (3 dzwony pozyskane z Ziem Zachodnich). W Zakrzówku figura św. Jana Nepomucena oraz kapliczka Matki Boskiej z 1935 r.

 

bottom of page