Moi Drodzy!

Jak Wiecie z informacji duszpasterskich, podawanych zarówno w kościele, jak i na stronie internetowej Naszej Wspólnoty Parafialnej w ubiegłą niedzielę odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Dotyczyło ono głównie spraw związanych ze śmieciami cmentarnymi. Do tej pory w wywozie śmieci pomagał nam finansowo Urząd Gminy. Od nowego roku wchodzi w życie ustawa, która zwalnia samorządy od udziału w organizowaniu wywozu śmieci od przedsiębiorców, firm, instytucji, w tym od parafii posiadających cmentarze. Nakłada to obowiązek na zawarcie umowy wywozu śmieci cmentarnych przez Parafię bezpośrednio z firmą zajmującą się tymi usługami. Jednocześnie uzyskaliśmy informację, że ceny wywozu śmieci wzrosną w przyszłym roku blisko czterokrotnie. Bieżący rok i opłaty za wywóz śmieci cmentarnych, to kwota prawie 50 000 tysięcy złotych. Jak łatwo policzyć w przyszłym roku prognozowana suma to około 200 000 tysięcy złotych. Zakładając, że ilość śmieci będzie taka sama. Tegoroczny budżet Parafii składający się z ofiar złożonych z racji wizyty pasterskiej, ofiar indywidualnych, ofiar z tacy i ofiar zbieranych na oczyszczanie cmentarza (zebrano tylko w dwu miejscowościach) nie byłyby w stanie pokryć takiego wydatku. A przecież nie mówimy tu o innych wydatkach potrzebnych do normalnego funkcjonowania Parafii! Wiemy doskonale, że zdecydowana większość budżetu Parafii, to ofiary składane podczas wizyty pasterskiej. Wszystko wskazuje na to, że ze względu na epidemię koronawirusa najbliższej wizyty pasterskiej nie będzie, ofiary z tacy również drastycznie spadły, ze względu na dużo mniejszą liczbę wiernych uczestniczących w niedzielnych Mszach Św. To wynik obostrzeń sanitarnych. Spodziewamy się więc, że przyszłoroczny budżet Parafii będzie jeszcze niższy. W związku z tym Państwo Radni podjęli decyzję iż zwrócimy się z wielką prośbą do Parafian o zastanowienie się nad celowością stawiania na grobach naszych bliskich tak wielkiej ilości zniczy, lampek i kwiatów. Ponadto zwracamy się z prośbą o zabieranie ze sobą choćby części śmieci cmentarnych, które można wyrzucić do pojemników domowych, czy worków na szkło i plastik, które przecież odbierane są bez dodatkowej opłaty w każdej ilości. Pozwoli to na zmniejszenie ilości wywożonych śmieci cmentarnych, a co za tym idzie pozwoli także zmniejszyć opłaty z tego tytułu. Bardzo prosimy o przemyślenie tych propozycji i zastosowanie się do nich dla dobra Naszej Wspólnoty Parafialnej. Państwo Radni zobowiązali mnie również do podania numeru konta parafialnego na stronie internetowej. Proszony byłem o to także przez ludzi bywających w Naszej Parafii, czy odwiedzających groby swoich bliskich na cmentarzu. Od dziś więc umieszczamy numer konta parafialnego. Wszystkim z góry dziękuję za zrozumienie zaistniałej sytuacji i rozważne dbanie o dobro wspólne, jakim jest Nasza Parafia!

 

Ks. Dariusz Ziółkowski Proboszcz Parafii

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MIKOŁAJA

UL. WÓJTOWICZA 39 23-213 ZAKRZÓWEK

Nr. Rachunku: 02 8717 1048 2003 3000 1225 0001

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA

24.01.2021

  • W tym tygodniu w liturgii: Pn. Nawrócenie Św. Pawła, Wt. Św. Tymoteusza i Tytusa, bp., Cz. Św. Tomasza          z Akwinu dK.

  • W zakrystii jest prasa katolicka: „Mały Gość Niedzielny”, „Gość Niedzielny”, „Niedziela”.

  • Dziś można złożyć ofiarę do puszki na pomoc mieszkańcom Chorwacji nawiedzonym przez trzęsienie ziemi.

  • Wszystkim goszczącym w naszej wspólnocie parafialnej i parafianom życzymy błogosławionej niedzieli i takiegoż tygodnia!

KOMUNIKAT

w sprawie duszpasterstwa i bezpieczeństwa

w czasie pandemii koronawirusa.

 

        Druga fala zachorowań na COVID-19 zaskoczyła nas wszystkich swoimi rozmiarami. Wielu wiernych, wśród nich także niemało księży – stanęło w obliczu zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Potrzeba wielkiej solidarności, uświadomienia sobie na nowo – a przypomina nam o tym papież Franciszek w najnowszej encyklice Fratteli tutti – że wszyscy jesteśmy braćmi, dziećmi jednego Ojca w niebie, jedni odpowiedzialni za drugich.

        Wyrazem naszej odpowiedzialności i pasterskiej miłości jest troska o zachowanie przepisów państwowych i wskazań Kościoła, mających na celu zahamowanie pandemii i ochronę zdrowia i życia naszych wiernych i nas samych.

        Odpowiadając na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, udzieliłem dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji lubelskiej i osobom przebywającym na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem. Dyspensa obowiązuje od niedzieli 18 października do odwołania.

 

        Korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe.

 

Środki ochrony osobistej

        Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:

a. wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie wynikające z przeciwskazań medycznych,

b. pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami, np. podczas zbierania składki (także kapłani) czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby,

c. służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,

d. koncelebransi – przynajmniej podczas rozdawania Komunii Świętej i procesji przez świątynię.

 

Udzielanie Komunii Świętej

        Należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do jednej tylko formy. Przyjmując Komunię Świętą na rękę, należy ją spożyć od razu, przed odejściem od udzielającego.

 

Uroczystość Wszystkich Świętych

        W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na cały listopad. Penitencjaria Apostolska rozszerzyła bowiem odpust zupełny w intencji zmarłych na cały miesiąc listopad br.

        Zaleca się odwołanie Mszy Świętych i nabożeństw na cmentarzach w Uroczystość Wszystkich Świętych i celebrowanie ich w kościołach, przy zachowaniu obowiązującego limitu wiernych.

 

        Serdecznie dziękuję duszpasterzom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim za świadectwo miłości bliźniego wyrażające się w odpowiedzialności i w budowaniu wspólnoty w trudnych czasach epidemii. Niech wszystkim naszym wysiłkom towarzyszy gorąca modlitwa do Boga, który jest bogaty w miłosierdzie, o ustanie epidemii, w intencji personelu medycznego, o zdrowie dla chorych i zbawienie tych, którzy odeszli do domu Ojca.

 

Ogarniam was modlitwą i z serca błogosławię                                             + Stanisław Budzik                                                                                                                                         Metropolita Lubelski

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Copyright © 2020 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Zakrzówku                                                                               Realizacja Michał Łuszczak