Proboszcz

ks. Dariusz Ziółkowski

Wikariusze

ks. Konrad Koczan